Sociala projekt - Volontärarbete utomlands

Att arbeta volontärt innebär ofta att man hjälper människor att hjälpa sig själva. Genom att delta i något av våra projekt, kan du använda dina egna styrkor och resurser till att undervisa barn i lokala skolor, eller hjälpa till i något annat projekt som har att göra med volontärarbete i samhället. Väljer du att arbeta med människor så rekommenderar vi att du lägger ner 6-8 veckor efftersom det tar tid att bygga ett förtroende och det också är svårt att få en bra kontakt om man ska resa igen efter bara någon vecka. Ju längre tid du lägger ner, desto mer kommer du och de du hjälper få ut av tiden.

Läs mer om volontärarbete och vanliga frågor här eller kontakta KILROY med dina frågor!

Per sida
Per sida
Contact