Avbeställningsförsäkring

Goudas avbeställningsförsäkring gäller om du måste avboka din resa eller arrangemang p.g.a:

  • du eller andra i ressällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
  • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
  • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
  • du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete
  • du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
  • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
  • du ligger i skilsmässa

Kostnaden för avbeställningsförsäkringen är 4% av kostnaden och försäkringen måste tecknas i samband med att resan betalas. Du kan också lägga till 2% på premien och får då även med försäkring för "förlorat syfte med resa" om du t.ex skulle spela golf och stukar en tumme då har syftet med resan förstörts och du kan avboka.

Du kan även försäkra arrangemang som påbörjas en bit in på resan, då måste du göra ett tillägg på 5% och då gäller försäkringen ända fram tills dagen då det arrangemanget ska påbörjas.

Läs mer om avbeställningsförsäkringen

Boka din försäkring
se pris
Vill du veta mer
Kontakta oss

 

Contact