Studera utomlands

Du får teckna Goudas Studera utomlands då du i ett och samma land och på minst heltid ska studera på en studiemedelsberättigad utbildning. Du kan också under samma förutsättningar utföra examensarbete eller praktik som utgör en del av utbildningen. Försäkringen tecknas för 6 eller 12 månader och kan tidigast börja gälla 14 dagar före kursstart. Utbildningen ska omfatta minst hälften av försäkringstiden.

Du kan också resa på semester till ett tredje land i som högst 14 dagar åt gången, om det sker inom studie - och försäkringsperioden och inom tecknat premieområde (Europa eller världen).

Läs mer om studera utomlands

Boka din försäkring
se pris

 

Vill du veta mer
Kontakta oss
Contact