Argentina

Volontärarbete i Argentina

Volontärarbete i Argentina - volontärarbeta med barn & ungdomar

Volontärarbete i Argentina

Du kan volontärarbeta med barn & ungdomar i Argentina, genom hjälpa människor så att de kan hjälpa sig själva. Delta i något av våra sociala volontärprojekt i Argentina där bl.a. kan får du assistera lärare i, hjälpa till i ett soppkök m.m. och använda dina egna resurser och styrkor. Alla våra partners är icke vinstdrivande organisationer.

Språkkrav för volontärarbete i Argentina

Det är möjligt att volontärarbeta i Argentina utan spanska språkkunskaper. Vi rekommenderar dock att du tar en 1-2 veckors språkkurs i spanska innan du börjar arbeta med ett volontärprojekt. På detta sätt kommer du att få mer utmanande uppgifter och icke-statliga organisationer som vi arbetar med kommer att få ut mer av din hjälp. Se mer bilder från volontärarbete i Argentina längre ner.

Volontärabete i Argentina:

Per sida
Per sida

Bilder från volontärarbete i Argentina
Volontärarbeta med barn i Argentina - visst är delad glädje dubbel glädje :)

Volontärarbeta med barn i Argentina - visst är delad glädje dubbel glädje :)

Volontärarbete kräver en insats, men belöningen är också stor

Volontärarbete kräver en insats, men belöningen är också stor

Volontärarbeta med barn i ArgentinaGenom att volontärarbeta i Argentina kommer du att lära känna landet och människorna på en helt annan nivå än vad du annars hade gjort

Vill du veta mer om volontärarbete i Argentina?
Hör av dig

Du hittar mer volontärarbete utomlands med KILROY!  

Kontakt