Ecuador

Volontärarbete i Ecuador

Volontärarbete i Ecuador - volontärarbeta med barn & ungdomar

Genom att volontärarbeta i Ecuador kan du ge tillbaka till en samhället, samtidigt som du får komma närmre kulturen som du troligtvis inte skulle ha gjort annars. När du arbetar som volontär i landet kommer du att få du unika upplevelser och lära känna landet under ytan.

Olika typ av volontärarbete i Ecuador

Res till Ecuador och volontärarbeta med KILROY! Vi samarbetar med seriösa volontärorganisationer som finns på plats i Ecuador och hjälper dig gärna att hitta projekt som passar dig, som t.ex.:

  • Volontärarbeta med miljöprojekt i Amazonas
  • Volontärarbeta med barn & ungdomar och läs spanska
  • Volontärarbeta med sköldpaddor på Galapagos

Språkkrav vid volontärarbete i Ecuador

Det är möjligt att volontärarbeta i Ecuador utan spanska språkkunskaper. Vi rekommenderar dock att du tar en 1-2 veckors språkkurs i spanska innan du börjar arbeta med ett volontärprojekt. På detta sätt kommer du att få mer utmanande uppgifter och icke-statliga organisationer som vi arbetar med kommer att få ut mer av din hjälp.

Se bilder från volontärarbete i Ecuador lite längre ner.

Per sida
Per sida

Bilder från volontärarbete i Ecuador

Volontärarbete i Ecuador och Amazonas!!

Volontärarbete i Ecuador - volontärarbeta med barn & ungdomar

Volontärarbete i Ecuador och på Galapagosöarna!!

Vill du veta mer om volontärarbete i Ecuador?
Hör av dig

Se mer volontärarbete utomlands - hos KILROY hittar du flera olika typer av projekt!

Kontakt