Peru

Volontärarbete i Peru

Volontärarbete i Peru

Volontärarbeta i Peru med barn & ungdomar och i sociala volontärprojekt. Det handlar om att hjälpa människor så att de kan hjälpa sig själva. Genom att delta i något av våra volontärprojekt i Peru får du använda dina egna resurser och styrkor genom att undervisa och leka med samt laga mat till barn i lokala skolor eller delta andra sociala volontärprojekt i Peru.

Språkkrav för volontärarbete i Peru

Det är möjligt att volontärarbeta i Peru utan spanska språkkunskaper. Vi rekommenderar dock att du tar en 1-2 veckors språkkurs i spanska innan du börjar arbeta med ett volontärprojekt. På detta sätt kommer du att få mer utmanande uppgifter och icke-statliga organisationer som vi arbetar med kommer att få ut mer av din hjälp.

Se bilder från volontärarbete i Peru länge ner.

Volontärarbete i Peru:

Per sida
Per sida

Bilder från volontärarbete i Peru 

Volontärarbete i Peru med barn

Volontärarbete i Peru kommer att ge dig minnen för livet 

Glädje! Får du mycket av när du volontärarbetar i Peru

Glädje! Får du mycket av när du volontärarbetar i Peru

Få nya perspektv och lär dig nya saker om dig själv på volontärarbete i Peru

Få nya perspektv och lär dig nya saker om dig själv på volontärarbete i Peru

Vill du veta mer om volontärarbete i Peru?
Hör av dig

Se alla olika volontärarbete utomlands du kan välja bland hos oss!

Kontakt