Är du resklar? Intervju med UD om vad man ska tänka på innan resan!

Är du resklar? Intervju med UD om vad man ska tänka på innan resan!

Patric Nilsson, departementssekreterare på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden med nödställda personer runt om i världen på UD svarar på frågor om vad man ska tänka på före och under resan.

Vad ska man tänka på innan man åker iväg och ska vara borta en längre period utomlands?

Tänk på att en vanlig hemförsäkring bara gäller 45 dagar från utresa. Är du borta under en längre tid bör du ha en reseförsäkring som är täckande under långvistelsen.
En annan viktig fråga när du är reser eller bosätter dig utomlands är att du anses vara utvandrad om du vistats utanför Sveriges gränser i över ett år sammanhängande tid. Detta får konsekvenser för den konsulära service som UD ger om du skulle få problem. Läs också på om det land och den kultur du reser in i.

Hör gärna av dig hem också om du är borta under längre tid så inte anhöriga där hemma blir oroliga i onödan. Det sistnämnda är speciellt viktigt om du reser i oroliga områden eller där kommunikationsmöjligheterna är begränsade. UD har en resklar-app som man kan ladda ner till sin smart-phone. Där finns mycket bra information före och under resan.

 

När behöver man ett visum och hur får man det?

Det är varje enskilt land som avgör om det krävs visering för inresa. Du måste själv kontrollera via exempelvis internet eller det landets ambassad om det krävs visum.

Jag och mina föräldrar har hemförsäkring, räcker det som försäkring när jag är utomlands?

I många fall ja men du bör kontrollera vad som ingår i hemförsäkringen och vid behov komplettera med reseförsäkring. Tänk på att reseskyddet i hemförsäkringen i de flesta fall täcker 45 dagar efter utresa. 

Vad gör jag om något skulle hända, t.ex. om det skulle bli oroligheter i landet jag befinner mig i?

Blir det oroligheter i landet du befinner dig i så tänk på att hålla dig uppdaterad via lokal och internationell media. Lyssna på lokala myndigheters rekommendationer. Du kan också alltid få information genom ambassadernas websidor http://www.swedenabroad.com/sv-SE/ plus att du kan följa oss på Twitter och Facebook. Du är också välkommen att anmäla dig till ambassadens svensklista så de är medvetna om att du befinner dig i landet.

Vad ska jag göra om jag blir bestulen på mitt pass när jag är utomlands?

Om du blir bestulen på ditt pass ska du polisanmäla detta till lokal polis. Sen bör du uppsöka närmsta ambassad eller konsulat som kan utfärda provisoriskt- eller ordinarie pass.

Vad ska jag göra om jag blir rånad på min plånbok, pengar och kort?

Blir du rånad så bör du snabbt ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Du bör också göra en polisanmälan lokalt om stölden. De flesta försäkringsbolag kräver en polisanmälan för att ge ersättning.

 

Hjälper UD till om mitt flyg ställs in eller om jag blir strandsatt i ett annat land?

Om flyget blir inställt är det i första hand flygbolaget eller researrangören du ska vända dig till.

Finns det svenska ambassader i varje land?

Det finns inte svenska ambassader alla länder. Vi har drygt 100 utlandsmyndigheter men däremot har vi många honorära konsulat runt om i världen som också kan ge viss hjälp.

Om jag blir sjuk eller är med i en olycka, kan UD hjälpa mig då? Och med vad?

UD kan bistå inom ramen för det konsulära regelverket om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. I första hand handlar det om hjälp till självhjälp, alltså att bistå dig i att på egen hand reda upp din situation. Det kan innebära kontakt med sjukvården, lokala myndigheter eller anhöriga. UD står dock inte med automatik för kostnader som uppkommer vid exempelvis sjukvård utan här måste varje person ha ett försäkringsskydd för att inte själv bli betalningsansvarig.

När avråder UD?

UD gör en samlad bedömning av den information som inkommit från vår ambassad och andra källor. Om man kommer fram till att säkerhetsläget har försämrats och blivit så allvarligt att fara för resenärer kan föreligga tas beslut om avrådan.

Det kan vara olika orsaker som ligger till grund för att UD avråder från att resa till ett visst land eller ett visst område. Det kan vara på grund av en krigsliknande situation eller vid bomb- och terroristdåd eller naturkatastrof.

Hur fattar UD beslut om avrådan?

UD följer kontinuerligt säkerhetssituationen i ett land eller område. Samråd sker oftast också mellan EU-ambassadörerna lokalt i landet. Därefter är det chefen för UD:s konsulära enhet, som efter en samlad bedömning i samråd med ambassaden och den politiska ledningen på UD, fattar beslut om avrådan.

Varför avråder andra länder ibland och inte Sverige?

Att reseråden kan se olika ut beror på att länderna har olika hotbilder samt att hänsyn måste tas till nationella regler. Ett land kan ha fått ett direkt hot som gäller en byggnad, en myndighet eller personer tillhörande just det landet därför händer det ibland till exempel att Storbritannien eller Frankrike har andra reseråd än Sverige.

Läs mer om reseförsäkringar
Reseförsäkringar

 

Kontakt