Studera utomlands

Du kan teckna Goudas Studera utomlands då du ska befinna dig i ett och samma land och ska studera en studiemedelsberättigad utbildning på på minst heltid. Du kan också under samma förutsättningar utföra examensarbete eller praktik som utgör en del av utbildningen. Försäkringen tecknas för 6 eller 12 månader och kan tidigast börja gälla 14 dagar före kursstart. Utbildningen ska omfatta minst hälften av försäkringstiden.

Du kan också resa på semester till ett tredje land i högst 14 dagar åt gången, om det sker inom studie - och försäkringsperioden och inom tecknat premieområde (Europa eller världen).

Läs mer om studera utomlands eller om försäkringen till dina utlandsstudier.

Boka din försäkring
se pris
Vill du veta mer
Kontakta oss
Kontakt