Avbeställningsskydd till resan

Om du blir sjuk innan avresa
Ett avbeställningsskydd garanterar återbetalning i händelse av kritisk sjukdom fram till 24 timmar före avgång för antingen dig själv, en annan person på samma bokning eller någon i din närmaste familj (mor-och farföräldrar, föräldrar, syster / bror, make eller barn).

Kritisk sjukdom definieras som sjukdom som kräver sjukhusvård eller dödsfall. Skyddet kommer inte att täcka sjukdom i samband med befintliga eller en kronisk sjukdom/sjukdom som fanns vid den tidpunkt då du tecknade avbeställningsskyddet.

Du måste köpa ditt avbeställningskydd samtidigt som du bokar din resa och det går inte att lägga till i efterhand.

Kontakt