Klagomål

Det blir inte alltid som man tänkt sig...
Vid långresor är det bra att vara förberedd på att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Så res med ett öppet sinne och ett stort skop med tålamod. För de flesta resenärer, går alltid något fel när man är ute och reser månader i sträck. Det kan vara allt från att förväntningarna inte uppfylls till en dum skylt man inte kunde förstå. Sådant är livet och är en del av resandet!

För vissa blir misstagen det bästa äventyret på resan, eftersom man hamnar i en situation eller på en främmande plats som man aldrig tänkt sig. För de mer allvarliga problemen måste du själv ta kontakt med berörd part. Om något går fel, dvs med din flygbokning, äventyrsresa, vandrarhemsbokning eller hyrbil, måste du reagera omedelbart och hävda saknaden av produkten eller tjänsten. Vid tidig åtgärd går det mesta att lösas!

Kontakta den mest relevanta person i relation till ditt problem, det kan vara din KILROY-resesäljare, researrangören eller biluthyrningsföretag etc. Om du lämnar ärendet efter en längre tid eller tills du kommer hem, kanske du inte är berättigad till ersättning. Om reklamationen inte framställs förrän i efterhand och om felet hade kunnat åtgärdas om reklamation skett med en gång, har resenären inte rätt till ersättning.

Försök därför alltid att dokumentera så mycket som möjligt och gör tydliga, skriftliga rapporter med relevant fakta. Kom ihåg att spara boardingkort och kvitton. Det förenklar och skyndar på hanteringen av ärendet. De flesta problem kan lösas under resan, ju tidigare desto bättre. Medan andra fall som tvister, måste beslutas efter att resenären kommit hem. Vi vill då ha en skriftig reklamation inkommen senast 1 månad efter hemkomst.

Kontakt